(Ани Ганчева, 10 клас, Пазарджик)

За конкурса, в които за нас не са важни наградите, а провокацията, която успя да накара над 120 човека не само от България да се включат в него.

Конкурсът за Коледни Разкази на Фондация Арт Ангел е вдъхновен от историята на една Мария, която бе от Латвия, мюсюлманка, обикаляла цяла Европа, попаднала в беда, от онези невидимите хора, които обикновено не забелязваме, но същевременно ни карат да се замислим над толкова много въпроси. За обществото ни, взаимотношенията, това което ни прави хора, за добротата, морала, етиката. За това, което ни прави активни граждани, за безразличието, апатията, емпатията, за личната инициатива…


Радина Петрова, 9 клас, Пазарджик

Специалната Награда на Фондация Арт Ангел - Селин Гюнери Фикрет, 11 клас,16 год., гр. Шумен

Достатъчно смел ли си да мечтаеш, читательо? Имаш ли кураж, за да продължиш да живееш? Жив ли си изобщо? Куражът е магията, която превръща мечтите в реалност. Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си. Те виждат, те чуват, усещат, чувстват…те живеят. Мечтите се сбъдват. Без тази възможност, природата не би ни позволила да ги притежаваме. Затова трябва да ги преследваме, да ги стискаме здраво и да вярваме. Да вярваме. Те са наши, ние сме това, което сме, заради тях. Заради тяхната…


Арт Ангел Благодари на Диана Иванова Олива

Зорница Арнаудова, 2 клас, Пазарджик

Никой не трябва да е сам в святата нощ, защото Коледа е семейство, Коледа е дом, Коледа е надежда и вяра, че дните ни ще бъдат благословени, по-светли и по-добри.

Посвещавам разказа на моята покойна баба, с която ме свързва детството ми, прекрасните летни спомени в невероятно красивото малко селце Кръвеник, сгушено в дебрите на Стара планина. Колко съжалявам, че забързана по моя път, твърде малко съм ѝ казвала колко я обичам и колко щастлива съм се чувствала в нейната къща. Надявам се сега, тя да открехне крайчето на небето и да надзърне…


Разказът е кръстен така от нас, тъй като бе получен анонимно и без заглавие. А наградата за Смелост (в писането) отива при един Поет- Ганчо Петришки от Пазарджик.

Позволяваме си да публикуваме нецензурирана версия, така че не се препоръчва за лица до 18, въпреки че не е толкова груб колкото Марсел Дюшан например…. Но както казва Сьорен Киркегор (датски теолог и философ от 19 век) за поетите, те вадят дяволите от нас, единствено и само със силата на дявола. А какво би била светлината приятелю, ако го нямаше мрака? Смелост, да бъдеш уверен в това, което мислиш и казваш, та…


Арт Ангел благодари на Майя Виткова- Косев

Стела Божкова, 6 клас, Пазарджик

Бавно отвори очи. Всъщност само едното, защото другото от години изоставаше на завоя… Много четеше, особено напоследък. Използваше лупа, защото очилата му бяха безсилни в битката с буквите. Думите се изплъзваха от поглед, сякаш внезапно гмурнали се под вода. Веждите му бяха толкова дълги и свъсени, че можеше да закрие очите си с тях, ако не иска да види нещо. А той не искаше вече нищо да вижда…

Полежа, мислено обхождайки всичко, което болеше по старото му тяло. Дясното му коляно беше подуто и в пурпурен цвят. Приличаше на детска глава с лилава…


Арт Ангел Първа Награда- Николай Илчевски

Асен Присадов, 5 клас, Пазарджик

Жената нахлузи изрязаните си гумени шлепки и погледна нагоре.

Небето — черно, студено и мъртво, зееше като пропаст обърната на обратно върху селото. По него се цъклеха звезди, но в такава нощ, заради кучия студ, изглеждаха като свещи в гробище. Въздухът имаше вкус на смърт и буквално се усещаше студената яловост на вселената, допуснала все пак несигурен живот под играещите струи дим на това забравено село.

Самота… самота … и тишина. Сякаш нямаше друг свят и други хора.

Жената с кекави крачки отиде до оборчето, в което заедно дишаха и се топлеха една крава…

Foundation Art Angel

We champion social lifting to most vulnerable members of our society through Art and Business.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store