(Ани Ганчева, 10 клас, Пазарджик)

За конкурса, в които за нас не са важни наградите, а провокацията, която успя да накара над 120 човека не само от България да се включат в него.

Конкурсът за Коледни Разкази на Фондация Арт Ангел е вдъхновен от историята на една Мария, която бе от Латвия, мюсюлманка, обикаляла цяла Европа, попаднала в беда, от онези невидимите хора, които обикновено не забелязваме, но същевременно ни карат да се замислим над толкова много въпроси. За обществото ни, взаимотношенията, това което ни прави хора, за добротата, морала, етиката. За това, което ни прави активни граждани, за безразличието, апатията, емпатията, за личната инициатива…

Foundation Art Angel

We champion social lifting to most vulnerable members of our society through Art and Business.

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store